Prodüksiyonlar için kiralık mekanlar
Locations for productions

Küçük ekipli fotoğraf prodüksiyonlarına kiralanmaktadır; reklam ve dizi çekimlerine kiralanmamaktadır.