Prodüksiyonlar için kiralık mekanlar
Locations for productions

Mekan Kiralamada Aracılık Hizmetleri ve Gizlilik Politikası Sözleşmesi

Gerçekleştirmeyi planladığımız prodüksiyon işimiz/işlerimiz için ihtiyaç duyduğumuz mekan/mekanları bulmak ve kiralamak üzere İris Prodüksiyon San. ve Tic. Ltd. Şti'ne (Darüşşafaka Mah. Gazeteciler Sit. A4 Blok, D:6 Tarabya-Sarıyer Tel: 0212-2926069) ait mekanstok.com web sitesinde, https://mekanstok.com/search/ sayfasındaki formu doldurdum. Bu formda verdiğim bütün bilgilerin doğru olduğunu ve İris Prodüksiyon San. ve Tic. Ltd. Şti"nin bana vereceği hizmeti düzenleyen aşağıdaki paragraftaki şartları, formun sonunda yer alan "Sözleşme Şartlarını kabul ediyorum" kutusunu tıklayarak, kabul, beyan ve taahhüt ederim.

1) Bu kiralama/lar gerçekleştiği takdirde, Iris Prodüksiyon San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne kiralanan herbir mekan için ayrı ayrı 900 TL + KDV danışmanlık ve servis ücretini ödemeyi kabul ettiğimi; 

2) Kiralamak için görmek istediğim mekanları formda kodlarını yazdığım veya yazmadığım (Şirket yetkilisinin benim tekrar talebim üzerine veya kendisinin öneri olarak bana yolladığı mekanlar) İris Prodüksiyon San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin yetkilileri bana gösterdikten sonra, onların haberi olmadan şahsım, eşim, usul ve fürum, üçüncü dereceye kadar (bu derecede dahil) kan ve sıhri hısımlarım ile ortağı veya çalışanı olduğum şirket, şirketin ortakları, benim ve şirketimin birlikte serbest olarak çalışma yaptığımız başka mekan aracıları, şirketin ortak olduğu tüzel kişiler kiraladığı takdirde, Danışmanlık Hizmet Bedeli olan 900 TL + KDV'ye ek olarak 10.000 TL cezai şart ödemeyi;

3) Satın alınması halinde ise rayiç satış bedelinin %2'sine (yazıyla - yüzde iki + KDV) isabet eden bedeli “İris Prodüksiyon San. ve Tic. Ltd. Şti"ne hizmet bedeli olarak ödemeyi,

4) Şirket yöneticisiyle yaptığım whatsapp yazışmalarının da aramızdaki uyuşmazlıklarda kanıt olarak kabul edileceğini; 

5) Aşağıda ayrıntıları yazılı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (KVKK) 3/d maddesine göre hazırlanan "Gizlilik Politikası" maddelerini okuyup, anladığımı;  

6) İşbu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak uyuşmazlıkları önce kendi aramızda halletmeye gayret edeceğimi, sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların halinde ise İstanbul Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri'nin yetkili olacağını;

Kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

Adım ve soyadım doldurduğum formda yazılıdır. Bu formun gönderildiği eposta'nın tarihi geçerli tarihtir.

GİZLİLİK POLİTİKASI
1- İşbu web sitesini (www.mekanstok.com) her kullanışınızda o an yürürlükte olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (KVKK) 3/d maddesinin düzenlediği, "kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi ile KVKK m.6/1’de sayılan özel nitelikli kişisel verilerin korunmasına dair" Gizlilik Politikası'na tabi olursunuz. Mekanstok.com web sitesini her kullanışınızda koşulları kabul ettiğinizden emin olmak için bu metni gözden geçirmeniz gerekmektedir.

2- Mekanstok.com web sitesindeki formları doldurduğunuzda verdiğiniz kişisel verilerinizin İris Prodüksiyon San. ve Tic. Ltd. Şti. - Mekanstok.com (bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır) sorumluluğunda ve aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenecek ve bir dosyaya kaydedilecektir.

2.I. Gerçekleştirmek istediğiniz dizi film, sinema filmi, reklam, müzik videosu, fotoğraf çekimi vs. gibi "Eğlence İşleri"yle ilgili prodüksiyonlarınıza en uygun mekanı bulmak.
2.II. Bulunan mekanın kiralanması veya satın alınmasıyla ilgili gerekli sözleşmelerin hazırlanması,     uygulanması ve yürürlüğe konması;
2.III. Taleplerinize yanıt vermek;
2.IV. Sizin de rızanızla, www.mekanstok.com veya şirkete ait başka markalarla ilgili veya eğlence işlerine dair prodüksiyonların mekan ihtiyaçlarına cevap veren gayrimenkul sektörüyle ilgili bilgi vermek, bu amaçla eposta ya da benzeri elektronik iletişim araçları (SMS gibi) ya da telefon aramaları aracılığıyla ticari bildirimlerde bulunmak. (Bu tür bildirimleri almakla ilgili tercihlerinizi mekanstok@gmail.com adresine veya 0533 235 25 02 no'lu telefonumuza mesaj göndererek değiştirebilirsiniz.)
2.V. Bize üçüncü kişilerle ilgili şahsi nitelikteki bilgiler vermiş olmanız durumunda söz konusu kişi ya da kişileri şahsi nitelikteki bilgilerinin işlenmesi ve kullanılması hakkında bilgilendirme ve söz konusu bilgilerin yukarıda belirtilen amaçlarla kullanılması için açık rızalarının alınması sorumluluğu size ait olacaktır.

3 - Bilgilerinizin depolandığı dosyanın veri kontrol sorumlusu sıfatıyla Darüşşafaka Mah. Gazeteciler Sitesi, A4 Blok, D:6 34457 Sarıyer İstanbul adresinde kayıtlı İris Prodüksiyon San. ve Tic. Ltd. Şti., şahsi nitelikteki bilgilerinizi gizli tutmayı; mekanstok@gmail.com eposta adresine "Veri Koruma - Mekanstok.com" dikkatine göndereceğiniz bir eposta mesajı aracılığıyla bu bilgilere erişim, düzeltme, iptal ve itiraz etme haklarınızı kullanmanızı sağlamayı taahhüt eder. Bu amaçla gerekirse sizden kimlik kartınızın, pasaportunuzun ya da diğer bir geçerli kimlik belgenizin bir kopyasını bize göndermenizi isteyebileceğiz.

Söz konusu bilgilerin öznesi olmanız sıfatıyla aşağıda
ki haklarınızı kullanmak amacıyla    yukarıda zikredilen veri kontrol kuruluşuna başvurma hakkına da sahip olacaksınız:
               
- Şahsi nitelikteki bilgilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Bilgilerinizin hangi amaçlarla işlendiğini ve bilgil
erinizin o amaçlar doğrultusunda kullanılıp     kullanılmadığını öğrenme,
- Şahsi nitelikteki bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü
kişilere hakkında bilgi alma ve söz konusu bilgilerin Türkiye dışına aktarılıp aktarılmadığını öğrenme,
- Şahsi bilgilerinizin eksik ya da yanlış işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini talep etme,
-Şahsi nitelikteki bilgilerinizin işlenme amaçlarının
artık ortadan kalkmış olduğunu düşünüyorsanız söz konusu bilgilerin silinmesini ya da yok edilmesini talep etme,
- Şahsi nitelikteki bilgilerinizin otomatik araçlarla işlenmesinin sizin için doğurduğu olumsuz sonuçlara itiraz etme,
- Bilgilerinizin yasal olmayan yollarla işlenmesinin sonucu olarak maruz kaldığınız zarar ziyanın tazmin edilmesini talep etme.

4. Yukarıdaki 2. bölümde belirtilen amaçlara ulaşmak için bize vermiş olduğunuz bilgileri "Şirket"in ileride bir ticari birleşme ile ortaklık kurabileceği başka şirketlere ifşa etmek ya da aktarmak ihtiyacı duyabiliriz. Bu şirketlerin bir listesine yukarıda belirtilen irtibat bilgileri aracılığıyla talepte bulunarak ulaşabilirsiniz. Bu web sitesindeki herhangi bir formu doldurup kişisel bilgilerinizi verdiğinizde söz konusu bilgileri "Şirket"in ilerde ortaklık kurabileceği şirketlere ifşa etmemize ve/veya aktarmamıza açık biçimde onay vermiş olduğunuz konusunda sizi bilgilendirmek isteriz. Bu bilgileri iş faaliyetlerimizde (sahtecilik soruşturmaları, fatura tahsilatı, üyelik ve ödül programları, teknolojik hizmet tedariki, finansal işlem yönetimi, lojistik hizmetler, nakliye, sipariş yönetimi ve müşteri hizmetleri ve/veya satın alma işlemlerinde kullanıcılarımıza yeterli güvenceleri sunmak için web sitemizde gerçekleştirilen işlemlerin analizi gibi) ya da kiralama taleplerinizi işleme koymak için gerekli olduğunda bize yardımcı olan bağlı kuruluşlarına, üçüncü taraf bilgi işlemcilere, icra merkezlerine, finansal kurumlara veya diğer üçüncü parti hizmet tedarikçilerine de ifşa edebiliriz.

Bu web sitesinde ya da bize bilgi verdiğinizde bilgilerinizin tarafımızdan belirtildiği gibi ifşa edilmesine ve işlenmesine açık biçimde onay vermiş olursunuz. Bu erişim/ifşa için vermiş olduğunuz rıza hizmetlerin sunulmasındaki etkinliği sağlamak amacıyla Türkiye dışında yerleşik olabilecek tedarikçileri de içerecektir.

5. Kullanıcı (siz) verdiği bilgilerin gerçek ve doğru olduğunu garanti eder ve bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğunda bize bildirmeyi taahhüt eder. Kayıt formunda belirtilen yanlış, eksik ya da tam olmayan bilgiler ve güncel olmayan bilgiler nedeniyle "Şirket"in, web sitemizin, web sitesi sorumlusunun ya da herhangi bir üçüncü kişinin maruz kalabileceği zarar ya da kayıptan hassaten kullanıcı sorumlu olacaktır.

6 - 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (KVKK) 3/d maddesinin düzenlediği "Şirket" Gizlilik Politikası'ndaki değişiklikler,  “Portal”da yayınlandığı anda yürürlüğe girer. “Kullanıcı (siz)” bu değişiklikleri takip etmekle yükümlü olup, “Şirket"ten bu değişikliklerle ilgili herhangi bir talepte veya zarar ziyan iddiasında bulunamaz. “Şirket", işbu bilgilendirme hükümlerini dilediği zaman Portal üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Şirket'in yaptığı güncelleme ve değişiklikler Portal’da yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

7 - Ziyaretçi, bu sözleşmenin konusu olan kişisel verilerin toplanmasının toplanmasının, işlenmesinin ve aktarılmasının öncelikle "Şirket'e" ait “Mekanstok.com” sisteminin işleyebilmesinin zorunlu bir unsuru olduğunu, aksi takdirde Portal’dan sunulan hizmetlerden ve özelliklerden yararlanmalarının mümkün olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.