Prodüksiyonlar için kiralık mekanlar
Locations for productions

MEKANSTOK.COM - YENİ MEKAN KAYIT BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

Gayrimenkul veya menkulümü reklam, sinema filmi, dizi film, müzik videosu, fotoğraf prodüksiyonu vs. gibi sanat ve eğlence etkinlikleri veya prodüksiyonlarının gerçekleştirmesi amacıyla, İris Prodüksiyon San. ve Tic. Ltd. Şti. (Adres: Darussafaka Mah. Gazeteciler Sit. A4 Blok D:6 TR-34457 Sariyer - İstanbul. Tel: Tel: 0212 292 60 69 - Sarıyer VD. - 589 046 2706) aracılığında kiralanması için şirkete ait, www.mekanstok.com internet sitesi, "https://mekanstok.com/yenimekan/" sayfasındaki formu doldurup, adımı, soyadımı, adresimi, telefonunu ve kiraya vermek istediğim gayrimenkul veya menkulun adresini ve niteliklerini açık bir şekilde belirtmiş bulunuyorum. Bu formda verdiğim bütün bilgilerin doğru olduğunu ve aşağıdaki paragraflardaki şartları, formun sonunda yer alan "Sözleşme Şartlarını kabul ediyorum" kutusunu tıklayarak, kabul, beyan ve taahhüd ederim.

1) Maliki olduğum veya kiralama ya da satmaya yetkili olduğum gayrimenkül veya menkulle ilgili İris Prodüksiyon San. ve Tic. AŞ yetkilisine eposta, whatsapp veya başka yollarla gönderdiğim veya göndereceğim bu fotoğrafların şahsıma veya şirketime veya çalıştığım şirkete ait olduğunu; herhangi bir bedel talep etmeksizin bu fotoğrafların öncelikle mekanstok.com isimli internet sitesinde ve başkaca internet sitelerinde, sosyal medya paylaşım platformlarında, yazılı ve görsel basında tanıtım amaçlı, eser sahibinin ismini yayınlamadan kullanma, işleme, çoğaltma, temsil ve umuma arz salahiyetini İris Prodüksiyon San. ve Tic. Ltd. Şti'ne devrettiğimi;

2) Söz konusu gayrimenkul ve menkullerin tanıtımı için mekanstok.com'a gönderdiğim bu fotoğrafların şahsıma veya şirketime veya çalıştığım şirkete ait olmadığı durumda ise; bu fotoğraflar üzerinde eser sahibinin ismini yayınlamadan kullanma, işleme, çoğaltma, temsil ve umuma arz hakkına şahsen sahip olduğumu ve bu hakkı bedelsiz olarak İris Prodüksiyon San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne devrettiğimi; 

3) Söz konusu gayrimenkul ve menkullerin gerek kendilerinin gerek içlerindeki eşyaların, nesnelerin ayrı ayrı veya bir bütün oluşturacak şekilde düzenlenip tasarlanması nedeniyle eser niteliği kazanmış olması halinde, bu eserlere ait görüntüleri eser sahibinin ismini yayınlamadan kullanma, işleme, çoğaltma, temsil ve umuma arz hakkına sahip olduğumu ve bu hakkı bedelsiz olarak İris Prodüksiyon San. ve Tic. LTd. Şti'ne devrettiğimi; İris Prodüksiyon San. ve Tic. Ltd. Şti. tanıtım için gönderdiğim bütün fotoğrafları süresiz olarak kullanım hakkına sahip olduğunu; 

4) Gönderdiğim fotoğraflar ön elemeden geçip, mekanstok.com portalında yayınlanmasının ücretsiz olduğunu ancak; talebim halinde evimin ilanının mekanstok.com anasayfasında belli bir süre için kesintisiz yayınlanması veya talep edeceğim başka hizmetler için İris Prodüksiyon San. ve Tic. Ltd. Şti'ne ücret ödemem gerekebileceğini;

5) İris Prodüksiyon San. ve Tic Ltd. Şti.'nin aracılığında gerçekleşecek kiralamalarla ilgili şartların ayrıca hazırlanacak sözleşmelerle belirleneceğini; 

6) Aşağıda ayrıntılı yazılı, 6698 sayısı "Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun'un (KVKK) 3/d maddesine göre hazırlanan "Gizlilik Politikası" maddelerini okuyup anladığımı; 

7) Şirket yöneticisiyle yaptığım whatsapp yazışmalarının da aramızdaki uyuşmazlıklarda kanıt olarak kabul edileceğini,

8) İşbu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak uyuşmazlıkları önce kendi aramızda halletmeye gayret edeceğimi, sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların halinde ise İstanbul Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri'nin yetkili olacağını; 

Kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Adım ve soyadım doldurduğum formda yazılıdır. Bu formun gönderildiği eposta'nın tarihi geçerli tarihtir.

GİZLİLİK POLİTİKASI

1- İşbu web sitesini (www.mekanstok.com) her kullanışınızda o an yürürlükte olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (KVKK) 3/d maddesinin düzenlediği, "kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi ile KVKK m.6/1’de sayılan özel nitelikli kişisel verilerin korunmasına dair" Gizlilik Politikası'na tabi olursunuz. Mekanstok.com web sitesini her kullanışınızda koşulları kabul ettiğinizden emin olmak için bu metni gözden geçirmeniz gerekmektedir. 

2- Mekanstok.com web sitesindeki formları doldurduğunuzda verdiğiniz kişisel verilerinizin İris Prodüksiyon San. ve Tic. Ltd. Şti. - Mekanstok.com (bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır) sorumluluğunda ve aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenecek ve bir dosyaya kaydedilecektir.

2.I. Gerçekleştirmek istediğiniz dizi film, sinema filmi, reklam, müzik videosu, fotoğraf çekimi vs. gibi "Eğlence İşleri"yle ilgili prodüksiyonlarınıza en uygun mekanı bulmak. 
2.II. Bulunan mekanın kiralanması veya satın alınmasıyla ilgili gerekli sözleşmelerin hazırlanması,     uygulanması ve yürürlüğe konması;
2.III. Taleplerinize yanıt vermek; 
2.IV. Sizin de rızanızla, www.mekanstok.com veya şirkete ait başka markalarla ilgili veya eğlence işlerine dair prodüksiyonların mekan ihtiyaçlarına cevap veren gayrimenkul sektörüyle ilgili bilgi vermek, bu amaçla eposta ya da benzeri elektronik iletişim araçları (SMS gibi) ya da telefon aramaları aracılığıyla ticari bildirimlerde bulunmak. (Bu tür bildirimleri almakla ilgili tercihlerinizi mekanstok@gmail.com adresine veya 0533 235 25 02 no'lu telefonumuza mesaj göndererek değiştirebilirsiniz.)
2.V. Bize üçüncü kişilerle ilgili şahsi nitelikteki bilgiler vermiş olmanız durumunda söz konusu kişi ya da kişileri şahsi nitelikteki bilgilerinin işlenmesi ve kullanılması hakkında bilgilendirme ve söz konusu bilgilerin yukarıda belirtilen amaçlarla kullanılması için açık rızalarının alınması sorumluluğu size ait olacaktır.

3 - Bilgilerinizin depolandığı dosyanın veri kontrol sorumlusu sıfatıyla Darüşşafaka Mah. Gazeteciler Sitesi, A4 Blok, D:6 34457 Sarıyer İstanbul adresinde kayıtlı İris Prodüksiyon San. ve Tic. Ltd. Şti., şahsi nitelikteki bilgilerinizi gizli tutmayı; mekanstok@gmail.com eposta adresine "Veri Koruma - Mekanstok.com" dikkatine göndereceğiniz bir eposta mesajı aracılığıyla bu bilgilere erişim, düzeltme, iptal ve itiraz etme haklarınızı kullanmanızı sağlamayı taahhüt eder. Bu amaçla gerekirse sizden kimlik kartınızın, pasaportunuzun ya da diğer bir geçerli kimlik belgenizin bir kopyasını bize göndermenizi isteyebileceğiz. 

Söz konusu bilgilerin öznesi olmanız sıfatıyla aşağıda
ki haklarınızı kullanmak amacıyla    yukarıda zikredilen veri kontrol kuruluşuna başvurma hakkına da sahip olacaksınız: 
                
- Şahsi nitelikteki bilgilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Bilgilerinizin hangi amaçlarla işlendiğini ve bilgil
erinizin o amaçlar doğrultusunda kullanılıp     kullanılmadığını öğrenme,
- Şahsi nitelikteki bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü 
kişilere hakkında bilgi alma ve söz konusu bilgilerin Türkiye dışına aktarılıp aktarılmadığını öğrenme, 
- Şahsi bilgilerinizin eksik ya da yanlış işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini talep etme,
-Şahsi nitelikteki bilgilerinizin işlenme amaçlarının artık ortadan kalkmış olduğunu düşünüyorsanız söz konusu bilgilerin silinmesini ya da yok edilmesini talep etme, 
- Şahsi nitelikteki bilgilerinizin otomatik araçlarla işlenmesinin sizin için doğurduğu olumsuz sonuçlara itiraz etme, 
- Bilgilerinizin yasal olmayan yollarla işlenmesinin sonucu olarak maruz kaldığınız zarar ziyanın tazmin edilmesini talep etme.

4. Yukarıdaki 2. bölümde belirtilen amaçlara ulaşmak için bize vermiş olduğunuz bilgileri "Şirket"in ileride bir ticari birleşme ile ortaklık kurabileceği başka şirketlere ifşa etmek ya da aktarmak ihtiyacı duyabiliriz. Bu şirketlerin bir listesine yukarıda belirtilen irtibat bilgileri aracılığıyla talepte bulunarak ulaşabilirsiniz. Bu web sitesindeki herhangi bir formu doldurup kişisel bilgilerinizi verdiğinizde söz konusu bilgileri "Şirket"in ilerde ortaklık kurabileceği şirketlere ifşa etmemize ve/veya aktarmamıza açık biçimde onay vermiş olduğunuz konusunda sizi bilgilendirmek isteriz. Bu bilgileri iş faaliyetlerimizde (sahtecilik soruşturmaları, fatura tahsilatı, üyelik ve ödül programları, teknolojik hizmet tedariki, finansal işlem yönetimi, lojistik hizmetler, nakliye, sipariş yönetimi ve müşteri hizmetleri ve/veya satın alma işlemlerinde kullanıcılarımıza yeterli güvenceleri sunmak için web sitemizde gerçekleştirilen işlemlerin analizi gibi) ya da kiralama taleplerinizi işleme koymak için gerekli olduğunda bize yardımcı olan bağlı kuruluşlarına, üçüncü taraf bilgi işlemcilere, icra merkezlerine, finansal kurumlara veya diğer üçüncü parti hizmet tedarikçilerine de ifşa edebiliriz. 

Bu web sitesinde ya da bize bilgi verdiğinizde bilgilerinizin tarafımızdan belirtildiği gibi ifşa edilmesine ve işlenmesine açık biçimde onay vermiş olursunuz. Bu erişim/ifşa için vermiş olduğunuz rıza hizmetlerin sunulmasındaki etkinliği sağlamak amacıyla Türkiye dışında yerleşik olabilecek tedarikçileri de içerecektir. 

5. Kullanıcı (siz) verdiği bilgilerin gerçek ve doğru olduğunu garanti eder ve bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğunda bize bildirmeyi taahhüt eder. Kayıt formunda belirtilen yanlış, eksik ya da tam olmayan bilgiler ve güncel olmayan bilgiler nedeniyle "Şirket"in, web sitemizin, web sitesi sorumlusunun ya da herhangi bir üçüncü kişinin maruz kalabileceği zarar ya da kayıptan hassaten kullanıcı sorumlu olacaktır. 

6 - 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (KVKK) 3/d maddesinin düzenlediği "Şirket" Gizlilik Politikası'ndaki değişiklikler,  “Portal”da yayınlandığı anda yürürlüğe girer. “Kullanıcı (siz)” bu değişiklikleri takip etmekle yükümlü olup, “Şirket"ten bu değişikliklerle ilgili herhangi bir talepte veya zarar ziyan iddiasında bulunamaz. “Şirket", işbu bilgilendirme hükümlerini dilediği zaman Portal üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Şirket'in yaptığı güncelleme ve değişiklikler Portal’da yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

7 - Ziyaretçi, bu sözleşmenin konusu olan kişisel verilerin toplanmasının toplanmasının, işlenmesinin ve aktarılmasının öncelikle "Şirket'e" ait “Mekanstok.com” sisteminin işleyebilmesinin zorunlu bir unsuru olduğunu, aksi takdirde Portal’dan sunulan hizmetlerden ve özelliklerden yararlanmalarının mümkün olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.